Od mentoringu ku koučingu - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Od mentoringu ku koučingu

Vedú certifikovaní kouči

Dátum a čas začiatku: 17. 03. 2020 o 9:00
Dátum a čas konca: 18. 03. 2020 o 17:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 310,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)
Kontakt: 0948 499 564; 0918 329 305
E-mail: mega@megaeducation.sk
Školenie, ako aj výkon lektorkov boli na vysokej úrovni. Školenie splnilo moje očakávania.

Ciele kurzu

 • Naučte sa využívať mentoring a koučing ako motivačný nástroj pri riadení tímu.
 • Prispejte k podpore tímu a vytvorte priestor pre efektívnu komunikáciu, rozvoj zručností členov a dosahovanie pracovných cieľov.
 • Začnite uplatňovať mentoringový a koučovací prístup, ktorý zlepšuje celkovú atmosféru, komunikáciu a vzťahy vo firme.

Obsahová náplň:

 • rola a kompetencie mentora
 • plánovanie a vedenie mentoringových stretnutí
 • rozdiely medzi koučingom a mentoringom
 • vhodné a nevhodné koučovacie situácie
 • budovanie vzťahov založených na dôvere
 • riešenie a prevencia konfliktných situácií pomocou koučovacieho prístupu
 • koučovacie otázky
 • prípustné a neprípustné zasahovanie v rozhovore
 • ako reagovať na prekvapivé výroky a situácie
 • hranice a ich stanovenie
 • psychohygiena manažéra ako kouča a mentora
 • spätná väzba, otázky a odpovede

Cieľová skupina: manažéri, riadiaci pracovníci a tím lídri

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!