Od mentoringu ku KOUČINGU - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Od mentoringu ku KOUČINGU

Vedú certifikovaní kouči

Dátum a čas začiatku: 30. 09. 2020 o 9:00
Dátum a čas konca: 01. 10. 2020 o 17:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 310,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)
Kontakt: +421 918 329 305; +421 918 919 336
E-mail: mega@megaeducation.sk
Školenie, ako aj výkon lektorkov boli na vysokej úrovni. Školenie splnilo moje očakávania.

Ciele kurzu

 • naučiť sa využívať mentoring a koučing ako motivačný nástroj pri riadení tímu
 • prispieť k podpore tímu a vytvorte priestor pre efektívnu komunikáciu, rozvoj zručností členov a dosahovanie pracovných cieľov
 • začať uplatňovať mentoringový a koučovací prístup, ktorý zlepšuje celkovú atmosféru, komunikáciu a vzťahy vo firme

Obsahová náplň:

 • Rola a kompetencie mentora
 • Plánovanie a vedenie mentoringových stretnutí
 • Rozdiely medzi koučingom a mentoringom
 • Vhodné a nevhodné koučovacie situácie
 • Budovanie vzťahov založených na dôvere
 • Riešenie a prevencia konfliktných situácií pomocou koučovacieho prístupu
 • Koučovacie otázky
 • Prípustné a neprípustné zasahovanie v rozhovore
 • Ako reagovať na prekvapivé výroky a situácie
 • Hranice a ich stanovenie
 • Psychohygiena manažéra ako kouča a mentora
 • Spätná väzba, otázky a odpovede

Lektori kurzu:

Karol a Natália

 

Cieľová skupina: manažéri, riadiaci pracovníci a tím lídri

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!