Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Nenásilná komunikácia

Dátum a čas začiatku: 28. 03. 2019 o 9:00
Dátum a čas konca: 29. 03. 2019 o 17:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 270,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)
Kontakt: 0948 499 564; 0918 329 305
E-mail: mega@megaeducation.sk
Som veľmi spokojná. Lektorka bola perfektná, zvolila dobré hry aj prípady zo života. Tempo bolo prispôsobené skupine. Oceňujem rôzne formy – výklad a hry.

Ciele kurzu

 • Ukázať účastníkom základné techniky nenásilnej komunikácie, ktoré výrazne prispejú k prevencii dobrých vzťahov na pracoviskuprekonaniu bariér v komunikácii.
 • Školenie ich naučí lepšie porozumieť dynamike konfliktov a spôsobom, ktoré vedú k zlepšeniu medziľudských vzťahov.

Obsahová náplň

 • Atribúty nenásilnej komunikácie: jasnosť, otvorenosť, empatia
 • Aktívne počúvanie a správne kladenie otázok
 • Počúvanie „pod povrchom“ (zvlášť toho nepríjemného)
 • Proces nenásilnej komunikácie: pozorovanie, pocity, potreby, prosba
 • Práca s emóciami vo vypätých situáciách: ako sa k sebe správať profesionálne a ľudsky za každých okolností
 • Predvídanie blížiaceho sa konfliktu
 • Moje spúšťače konfliktov
 • Asertívna komunikácia: ako povedať „nie“ aj vtedy, ak nám na tom druhom záleží a obávame sa narušenia vzťahov
 • Ako prijímať kritiku bez pocitu „zrady“ a „osobnej urážky“
 • Zameranie na problém vs. zameranie na riešenie
 • Hľadanie spoločného riešenia v priateľskej a nepriateľskej atmosfére

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania: prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, spätná väzba

Maximálny počet účastníkov: 5 – 10

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!