Nenásilná komunikácia (online tréning) - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Nenásilná komunikácia (online tréning)

Dátum a čas začiatku: 03. 11. 2020 o 08:30
Dátum a čas konca: 04. 11. 2020 o 12:00
Miesto: virtuálny priestor
Poplatok: 180 € bez DPH
Kontakt: +421 918 329 305; +421 918 919 336
E-mail: mega@megaeducation.sk

Ciele kurzu:

  • Osvojíte si základné techniky nenásilnej komunikácie, ktoré výrazne prispejú k prevencii dobrých vzťahov na pracovisku a prekonaniu bariér v komunikácii.
  • Naučíte sa lepšie porozumieť dynamike konfliktov a spôsobom, ktoré vedú k zlepšeniu medziľudských vzťahov.

Obsahová náplň:

  • atribúty nenásilnej komunikácie: jasnosť, otvorenosť, empatia
  • aktívne počúvanie a správne kladenie otázok
  • proces nenásilnej komunikácie: pozorovanie, pocity, potreby, prosba
  • práca s emóciami vo vypätých situáciách: ako sa k sebe správať profesionálne a ľudsky za každých okolností
  • predvídanie blížiaceho sa konfliktu
  • ako prijímať kritiku bez pocitu „zrady“ a „osobnej urážky“
  • zameranie na problém vs. zameranie na riešenie
  • hľadanie spoločného riešenia v priateľskej a nepriateľskej atmosfére

Forma vzdelávania:

interaktívny tréning

Metódy vzdelávania:

prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, brainstorming, riadená diskusia, spätná väzba

Maximálny počet účastníkov:

5 – 12

Kurz prebehne online v trvaní 2 x 3,5 h. Vzdelávanie prebieha prostredníctvom platformy Zoom alebo Teams. Pripojenie zabezpečíme my, Vy sa len prihlásite cez odkaz, ktorý Vám pošleme.

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!