Manažérsky štartovací balíček - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Manažérsky štartovací balíček

Manažérske zručnosti pre manažérov

Dátum a čas začiatku: 16. 09. 2020 o 9:00
Dátum a čas konca: 17. 09. 2020 o 17:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 290,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)
Kontakt: +421 918 329 305; +421 918 919 336
E-mail: mega@megaeducation.sk
Hravou a nenútenou formou si toho odnášam oveľa viac ako z predchádzajúcich školení. Nebolo zbytočne veľa teórie, čo sa prebralo sa aj otestovalo a zažilo. Tréning bol premyslený, systematický - zapájanie, pohyb, zábava, info v rovnováhe. Môj dojem je veľmi pozitívny.

Ciele kurzu:

 • porozumieť svojej manažérskej role a kľúčovým kompetenciám riadiaceho pracovníka.
 • osvojiť si základné prvky efektívnej komunikácie s podriadenými.
 • naučiť sa vnímať a porozumieť rôznym typom zamestnancov a prispôsobiť im svoj štýl riadenia a vedenia.
 • zlepšiť sa v zvládaní náročných situácií so zamestnancami bez rizika narušenia vzťahov.

Obsahová náplň:

 • Osobnosť a kompetencie manažéra, rola manažéra
 • Komunikačné úlohy a schopnosti riadiaceho pracovníka
 • Techniky efektívnej komunikácie (jasné vyjadrovanie, aktívne počúvanie, kladenie otázok)
 • Práca s emóciami – ako im nepodľahnúť a zachovať sa ako profesionál
 • Ako pracovať s rôznymi typmi podriadených
 • Zvládanie náročných situácií a zamestnancov v komunikácii
 • Asertivita a riešenie konfliktov na pracovisku
 • Poskytovanie a prijímanie spätnej väzby, kritiky a pochvaly
 • Delegovanie – čo delegovať a čo nedelegovať v práci manažéra
 • Formálna a neformálna hierarchia na pracovisku (ako s ňou pracovať vo svoj prospech)
 • Vytváranie pozitívnej pracovnej atmosféry a vzájomného rešpektu
 • Odporúčania na zlepšenie tímovej spolupráce
 • Metódy na zvýšenie motivácie a angažovanosti zamestnancov
 • Akčný plán osobného a tímového rozvoja

Cieľová skupina:

všetci riadiaci pracovníci, ktorí začínajú s vedením ľudí alebo sa stretávajú s problémami pri riadení svojho tímu, začínajúci manažéri, tímlídri, majstri výrobných podnikov, nižší a stredný manažment

Forma vzdelávania:

tréning tvorí súbor interaktívnych metód, ktoré umožňujú účastníkom naučiť sa nové poznatky, premietnuť ich do svojej praxe, vyskúšať si nové techniky pod vedením lektora a získať spätnú väzbu na svoj výkon

Metódy vzdelávania:

prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, brainstorming, riadená diskusia, spätná väzba

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!