Manažérsky štartovací balíček (online tréning) - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Manažérsky štartovací balíček (online tréning)

Manažérske zručnosti pre manažérov

Dátum a čas začiatku: 23. 11. 2020 o 08:30
Dátum a čas konca: 25. 11. 2020 o 12:00
Miesto: virtuálny priestor
Poplatok: 270 € bez DPH
Kontakt: +421 918 329 305; +421 918 919 336
E-mail: mega@megaeducation.sk
Hravou a nenútenou formou si toho odnášam oveľa viac ako z predchádzajúcich školení. Nebolo zbytočne veľa teórie, čo sa prebralo sa aj otestovalo a zažilo. Tréning bol premyslený, systematický - zapájanie, pohyb, zábava, info v rovnováhe. Môj dojem je veľmi pozitívny.

Ciele kurzu:

 • porozumieť svojej manažérskej role a kľúčovým kompetenciám riadiaceho pracovníka.
 • osvojiť si základné prvky efektívnej komunikácie s podriadenými.
 • naučiť sa vnímať a porozumieť rôznym typom zamestnancov a prispôsobiť im svoj štýl riadenia a vedenia.
 • zlepšiť sa v zvládaní náročných situácií so zamestnancami bez rizika narušenia vzťahov.

Obsahová náplň:

 • osobnosť a kompetencie manažéra, rola manažéra
 • komunikačné úlohy a schopnosti riadiaceho pracovníka
 • vonkajšia vs. vnútorná motivácia
 • techniky efektívnej komunikácie (jasné vyjadrovanie, aktívne počúvanie, kladenie otázok
 • práca s emóciami – ako im nepodľahnúť a zachovať sa ako profesionál
 • ako pracovať s rôznymi typmi podriadených
 • zvládanie náročných situácií a zamestnancov v komunikácii
 • poskytovanie a prijímanie spätnej väzby, kritiky a pochvaly
 • delegovanie – čo delegovať a čo nedelegovať v práci manažéra
 • metódy na zvýšenie motivácie a angažovanosti zamestnancov

Cieľová skupina:

všetci riadiaci pracovníci, ktorí začínajú s vedením ľudí alebo sa stretávajú s problémami pri riadení svojho tímu, začínajúci manažéri, tímlídri, majstri výrobných podnikov, nižší a stredný manažment

Forma vzdelávania:

tréning tvorí súbor interaktívnych metód, ktoré umožňujú účastníkom naučiť sa nové poznatky, premietnuť ich do svojej praxe, vyskúšať si nové techniky pod vedením lektora a získať spätnú väzbu na svoj výkon

Metódy vzdelávania:

prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, brainstorming, riadená diskusia, spätná väzba

Kurz prebehne online v trvaní 3 x 3,5 h. Vzdelávanie prebieha prostredníctvom platformy Zoom alebo Teams. Pripojenie zabezpečíme my, Vy sa len prihlásite cez odkaz, ktorý Vám pošleme.

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!