Manažérska komunikácia v procese zmien (online tréning) - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Manažérska komunikácia v procese zmien (online tréning)

Dátum a čas začiatku: 09. 11. 2020 o 08:30
Dátum a čas konca: 10. 11. 2020 o 12:00
Miesto: virtuálny priestor
Poplatok: 180 € bez DPH
Kontakt: +421 918 329 305; +421 918 919 336
E-mail: mega@megaeducation.sk
Praktické školenie, konkrétna aplikácia metodiky a nástrojov, najviac ma inšpirovali ilustrácie príkladov z iných firiem

Ciele kurzu:

  • Diagnostikovať a predvídať ťažkosti spojené so zmenami: charakteristiky, problémy a typické správanie spojené so zmenami
  • Vedieť aplikovať vhodný prístup a relevantné nástroje pre úspešnú komunikáciu zmien

Obsahová náplň:

  • metodiky riadenia zmien a 4 kľúčové prvky, ktoré treba dostať pod kontrolu
  • psychologické aspekty zmien a ako sa s nimi vysporiadať
  • ako iniciovať a implementovať zmeny v organizácii tak, aby pri ich zavádzaní bola zaistená maximálna miera podpory
  • rola manažéra v období zmien
  • ako pracovať s motiváciou tímu a jednotlivcov
  • tipy a triky pre angažovanie managementu a pracovníkov cez facilitáciu kolektívnych seminárov a workshopov
  • plán komunikácie pre vrcholový manažment i zamestnancov

Cieľová skupina: tréning je určený pre manažérov, projektových manažérov a všetkých zamestnancov, ktorí sa podieľajú na riadení zmien

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania: konkrétne príklady z praxe, prípadové štúdie, praktický nácvik situácií na príkladoch účastníkov, riadená diskusia, spätná väzba

Maximálny počet účastníkov: 5 – 12

Kurz prebehne online v trvaní 2 x 3,5 h. Vzdelávanie prebieha prostredníctvom platformy Zoom alebo Teams. Pripojenie zabezpečíme my, Vy sa len prihlásite cez odkaz, ktorý Vám pošleme.

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!