Manažér ako kouč - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Manažér ako kouč

Dátum a čas začiatku: 23. 09. 2020 o 9:00
Dátum a čas konca: 24. 09. 2020 o 17:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 295,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)
Kontakt: +421 918 329 305; +421 918 919 336
E-mail: mega@megaeducation.sk
Hravou a nenútenou formou si toho odnášam oveľa viac ako z predchádzajúcich školení. Nebolo zbytočne veľa teórie, čo sa prebralo sa aj otestovalo a zažilo. Tréning bol premyslený, systematický - zapájanie, pohyb, zábava, info v rovnováhe. Môj dojem je veľmi pozitívny.

Ciele kurzu:

 • pochopiť princípy koučovania pre zefektívňovanie práce svojho tímu
 • získať pochopenie pre špecifické potreby koučovaného
 • naučiť sa využívať koučing pri riadení, ako aj pri každodennom riešení problémov

Obsahová náplň:

 • Koučovanie ako efektívna metóda vedenia ľudí
 • Vlastnosti a pozícia kouča
 • Ciele koučingu a kladenie otázok, ktoré vedú k žiaducemu cieľu (počúvanie, otvorené otázky, reflexia)
 • Techniky koučovania (GROW, SMART, Disney stratégia, pyramída hodnôt a pod.)
 • Etické princípy manažérskeho koučingu (dohoda o priebehu koučingu, definovanie výsledku)
 • Sebareflexia ako jeden z hlavných nástrojov koučingu
 • Stanovenie cieľov a priorít
 • Dôvera v schopnosti a riešenia podriadeného
 • Bezpečné a podporné prostredie v rámci koučingu
 • Priebeh koučingu
 • Osobnostný rozvoj kouča (analýza silných stránok a miest na zlepšenie)

Cieľová skupina:

všetci pokročilejší riadiaci pracovníci, ktorí majú skúsenosť s riadením a vedením tímu

Forma vzdelávania:

interaktívny tréning

Metódy vzdelávania:

prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, brainstorming, riadená diskusia, spätná väzba

Maximálny počet účastníkov:

4 – 10

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!