Lektorské zručnosti pre interných trénerov - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Lektorské zručnosti pre interných trénerov

Dátum a čas začiatku: 14. 09. 2020 o 9:00
Dátum a čas konca: 15. 09. 2020 o 17:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 280,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)
Kontakt: +421 918 329 305; +421 918 919 336
E-mail: mega@megaeducation.sk
Výborné, ďakujem. Bolo to veľmi inšpiratívne a pozitívne. Páčil sa mi interaktívny spôsob vedenia kurzu s využitím rôznych techník a metód.

Ciele kurzu:

 • pripravíte sa na cestu trénerov a podporíte svoju lektorskú sebadôveru
 • získate nové impluzy v rámci svojich lektorských postupov
 • zvýšite presvedčivosť osobného prejavu
 • naučíte sa úspešne riadiť  priebeh tréningových programov

Obsahová náplň:

 • Príprava, dizajn a dynamika tréningu
 • Porozumenie individuálnym rozdielom v osvojovaní si poznatkov
 • Ako zaujať publikum od prvej vety (na čo ľudia „počujú“ a kedy strácajú záujem)
 • Participatívna prezentácia
 • Moderovanie a facilitácia diskusie
 • Aktívne počúvanie a kladenie otázok
 • Prezentačné zručnosti trénera
 • Techniky a nástroje trénera
 • Kreatívne metódy vo vzdelávaní
 • Poskytovanie spätnej väzby účastníkom
 • Nároční účastníci tréningov
 • Zvládanie náročných situácií a konfliktov
 • Tipy a triky z praxe na oživenie každej prezentácie/školenia

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania: prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, spätná väzba, videotréning

Maximálny počet účastníkov: 4 – 10

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!