Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Leadership

Manažérske zručnosti pre pokročilých

Dátum a čas začiatku: 19. 06. 2019 o 9:00
Dátum a čas konca: 20. 06. 2019 o 17:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 270,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)
Kontakt: 0948 499 564; 0918 329 305
E-mail: mega@megaeducation.sk
Hravou a nenútenou formou si toho odnášam oveľa viac ako z predchádzajúcich školení. Nebolo zbytočne veľa teórie, čo sa prebralo sa aj otestovalo a zažilo. Tréning bol premyslený, systematický - zapájanie, pohyb, zábava, info v rovnováhe. Môj dojem je veľmi pozitívny.

Ciele kurzu:

 • Naučíte sa správne zvoliť štýl riadenia v každej situácii.
 • Dokážete správne delegovať a stanoviť priority za účelom efektívneho plnenia úloh.
 • Osvojíte si základy koučingu ako dôležitého nástroja vedenia ľudí.

Obsahová náplň:

Leadership

 • leadership, rozdiel medzi lídrom a manažérom
 • riadiace štýly – ich výhody a nevýhody
 • vývojové štádia tímu a jednotlivca v procese riadenia
 • úloha lídra v jeho jednotlivých fázach riadenia
 • riadenie pomocou osobných cieľov
 • efektívny rozvoj podriadených pri naplňovaní dlhodobých prioritných cieľov

Koučing

 • koučovanie ako efektívna metóda vedenia ľudí
 • ako stanoviť ciele koučingu, aké otázky klásť, aby proces viedol k žiaducemu cieľu,
 • tvorba akčného plánu s využitím metódy SMART

Delegovanie

 • delegovanie úloh, čo delegovanie umožňuje
 • ako postupovať pri delegovaní
 • problémy delegovania
 • čo delegovať, čo nedelegovať
 • rady pre efektívne delegovanie

Cieľová skupina:

všetci pokročilejší riadiaci pracovníci, ktorí majú skúsenosť s riadením a vedením tímu, tímlídri, majstri výrobných podnikov, nižší a stredný manažment

Forma vzdelávania:

tréning tvorí súbor interaktívnych metód, ktoré umožňujú účastníkom naučiť sa nové poznatky, premietnuť ich do svojej praxe, vyskúšať si nové techniky pod vedením lektora a získať spätnú väzbu na svoj výkon

Metódy vzdelávania:

prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, brainstorming, riadená diskusia, spätná väzba

Dĺžka tréningu:

2 dni

Maximálny počet účastníkov:

4 – 10

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!