Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Kurz správania sa pri mimoriadnych udalostiach: požiar, dopravná nehoda, teroristický útok

Dátum a čas začiatku: 14. 03. 2019 o 9:00
Dátum a čas konca: 14. 03. 2019 o 13:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 33,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)
Kontakt: 0918 919 336, 0918 329 305
E-mail: mega@megaeducation.sk

Obsahová náplň:

  • Postupy a správanie sa pri požiaroch bytov, obytných budov, nákupných centrách a podobne,
  • Backdraft, Flashover a Rollover. Ich nebezpečenstvá a rozpoznanie
  • Splodiny horenia a ich najväčšie nebezpečenstvo
  • Požiare podzemných priestorov
  • Evakuácia a spolupráca so zložkami IZS pri požiaroch
  • Dopravné nehody a bezpečnostné postupy pri nich
  • Úniky NL a ochrana pred nimi a rozpoznanie nebezpečenstva
  • Terorizmus

Po ukončení školenia bude účastníkom vydané osvedčenie o obsolvovaní.

Lektorské obsadenie:

Ing. Henrich Bartovič, vedúci záchranár Hasičských ambulancii, hasičský a záchranný útvar Bratislava 23 rokov, lektor PP 15 rokov, odbornosť: VS urgentná zdravotná starostlivosť, hasičské vzdelanie – štátna skúška, záchranár – lanová technika.

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!