Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Kurz prvej pomoci

V zmysle § 8 ods. (1) písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP a vyhlášky č. 398/2010 Z. z.

Dátum a čas začiatku: 12. 03. 2019 o 9:00
Dátum a čas konca: 12. 03. 2019 o 13:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 33,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)
Kontakt: 0918 919 336, 0918 329 305
E-mail: mega@megaeducation.sk

Ciele kurzu:

 • Získať vedomosti a zručnosti na poskytovanie prvej pomoci na pracovisku

Obsahová náplň:

Teoretická časť

 • Reťaz prežitia, schéma prvej pomoci, bezpečnosť zásahu
 • Komunikácia s tiesňovou linkou 155/112 a priblíženie procesu vyslania ZZS
 • Zhodnotenie základných životných funkcií: VEDOMIE, DÝCHANIE, KRVNÝ OBEH (názorná ukážka na figurínach)
 • Laická resuscitácia (oživovanie na figurínach za rôznych modelových situácií ako sú úrazy, zastavenie obehu z kardiálnej príčiny a iné)
 • Laická resuscitácia za pomoci AED prístroja (autentické ukážky resuscitácie s podaním výboja do figuríny)
 • Dusenie, názorná ukážka prvej pomoci na figuríne
 • Vybrané kapitoly laickej prvej pomoci pri najčastejších stavoch ohrozujúcich život, ako napr. infarkt myokardu, náhla cievna mozgová príhoda, epileptický záchvat, popáleniny, poleptania, kolaps, zastavenie krvácania, ošetrenie zlomenín, ošetrenie rôznych druhov rán a práca s lekárničkou, ošetrenie pádov z výšky, nácvik stabilizovanej a protišokovej polohy a iné

Praktická časť

 • Nácvik prvotného prístupu k pacientovi (vyšetrenie pacienta, komunikácia s operačným strediskom)
 • Nácvik laickej resuscitácie na figuríne Leardal s počítačovým vyhodnotením
 • Nácvik použitia AED prístroja Zoll na figuríne a simulácia rôznych situácii pri jeho použití
 • Nácvik prvej pomoci pri dusení na figuríne Choking Charlie
 • Nácvik a prevedenie jednotlivých obväzových techník pri zastavení krvácania a zlomenín
 • Nácvik stabilizovanej a protišokovej polohy
 • Praktické využitie lekárničky pri rôznych akútnych stavoch

Po vykonaní školenia a úspešnom absolvovaní skúšok bude účastníkom vydané potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu vydané v zmysle vyhl. č. 398/2010 Z.z.

Lektorské obsadenie:

Ing. Henrich Bartovič, vedúci záchranár Hasičských ambulancii, hasičský a záchranný útvar Bratislava 23 rokov, lektor PP 15 rokov, odbornosť: VS urgentná zdravotná starostlivosť, hasičské vzdelanie – štátna skúška, záchranár – lanová technika.

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!