Kreatívne a otvorené myslenie - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Kreatívne a otvorené myslenie

Dátum a čas začiatku: 07. 09. 2020 o 9:00
Dátum a čas konca: 07. 09. 2020 o 17:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a materiálov)
Kontakt: +421 918 329 305; +421 918 919 336
E-mail: mega@megaeducation.sk
Dynamická prednáška, správne načasovanie. Lektorka bola odborne pripravená so zameraním na náš odbor. Empatia voči „tímu“, interakcia na všetky podnety. Veľa užitočných podnetov. Veľmi dobrý dojem a pocit z kurzu.

Ciele kurzu:

 • objavte spôsoby, ako podporiť hľadanie ideí a nových riešení
 • osvojte si netradičný prístup k tradičným problémom (osvedčené kreatívne techniky)
 • prekonajte vnútorný strach z nového a objavte osobné zdroje kreativity, energie a sily

Obsahová náplň:

 • Čo je kreativita?
 • Prečo je pre nás dôležité byť kreatívny v pracovnom procese?
 • Ako nám môže kreativita pomôcť v práci?
 • Ako dosiahnuť kreativitu a aktívne zapojenie ľudí?
 • Kotol kreativity – zistite, kedy ste najkreatívnejší, kedy Vám kreativita chýba a kam ju v práci potrebujeme nasmerovať
 • Ako dospieť k zaujímavým nápadom spolu s jasnou stratégiou ako to dosiahnuť
 • Ako odbúravať strach z odmietnutia nápadu, strach prejaviť sa
 • Ako eliminovať prinášanie známych a prvoplánových návrhov riešení
 • Praktické tipy na naštartovanie kreativity v bežnom pracovnom živote
 • 3 konkrétne kroky (návod), ako sa denne cvičiť v kreativite

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania: prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, spätná väzba, videotréning

Maximálny počet účastníkov: 4 – 10

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!