Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

HR minimum: Ako vybrať správneho zamestnanca

Dátum a čas začiatku: 29. 01. 2019 o 9:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)
Kontakt: 0948 499 564; 0918 329 305
E-mail: mega@megaeducation.sk
Nemám absolútne žiadne výhrady, lektorka podala výklad veľmi pútavo s mnohými príkladmi z praxe. Všetky otázky boli zodpovedané, dnešný deň mi dal veľa. Ďakujem!

Ciele kurzu

 • Oboznámte sa s celým priebehom náborového procesu – od hľadania kandidáta až po jeho hodnotenie.
 • Inšpirujte sa efektívnymi náborovými postupmi, ktoré Vám ušetria nielen čas, ale aj pomôžu nájsť kvalitného kandidáta.
 • Začnite používať moderné techniky, vďaka ktorým sa o uchádzačovi dozviete všetkočo potrebujete.

Obsahová náplň:

 • Náborový proces – ako si rozvrhnúť svoj čas
 • Kde hľadať a nájsť vhodných kandidátov
 • Výhody a nevýhody tradičných náborových metód
 • Efektívna selekcia kandidátov – životopis a telefonický rozhovor
 • Osobný pohovor – príprava, priebeh a charakter
 • Behaviorálne vedenie pracovného pohovoru
 • Využívanie techniky STAR (Situation, Task, Action, Result)
 • Kladenie otázok – na ktoré otázky nezabudnúť a ktorým sa radšej vyhnúť
 • Čítanie verbálnych a neverbálnych signálov
 • Ako reagovať na otázky kandidátov
 • Objektívne hodnotenie kandidáta
 • Ktoré kompetencie si všímať a ako ich merať

Cieľová skupina: personalistky a personalisti, referentky a referenti personálneho oddelenia, HR asistentky a asistenti, HR špecialistky a špecialisti, HR manažérky a manažéri, špecialistky a špecialisti vzdelávania, senior/junior recruiterky a recruiteri, špecialistky a špecialisti výberu zamestnancov

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania: krátke teoretické vstupy, skupinové a modelové situácie, riadená diskusia, brainstorming, ukážky, spätná väzba

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov