Hodnotiace pohovory (online tréning) - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Hodnotiace pohovory (online tréning)

Dátum a čas začiatku: 18. 11. 2020 o 08:30
Dátum a čas konca: 19. 11. 2020 o 12:00
Miesto: virtuálny priestor
Poplatok: 180 € bez DPH
Kontakt: +421 918 329 305; +421 918 919 336
E-mail: mega@megaeducation.sk
Veľmi interaktívny výklad, skúsený a odborný lektor s dobrou pripravenosťou a veľa poznatkami.

Ciele kurzu:

 • Spoznáte dôležitosť a prínos hodnotiacich rozhovorov pre manažérov, zamestnancov a celú spoločnosť.
 • Osvojíte si štruktúru hodnotiaceho rozhovoru bod po bode.
 • Zdokonalíte sa v zručnostiach potrebných na vedenie hodnotiacich rozhovorov (práca s cieľmi, spätná väzba, aktívne počúvanie a zvládanie náročných situácií a emócií).
 • Oboznámite sa s najčastejšími chybami manažérov pri vedení hodnotiacich rozhovorov a začnete sa im vyvarovať.

Obsahová náplň:

 • dôležitosť hodnotenia (spätná väzba ako dar)
 • objektívne vs. subjektívne hodnotenie: ako byť konštruktívny a zachovať si nadhľad
 • neutralita a racionalita pri hodnotiacom rozhovore
 • práca s neverbálnymi signálmi (očný kontakt), otvorenými otázkami a tichom
 • konštruktívne hodnotenie (citlivé využitie „JA“ jazyka)
 • recipročné hodnotenie („Give it, receive it, ask for it, use it!“)
 • know-how motivačného hodnotiaceho rozhovoru
 • 3 kroky pri hodnotení: „Vypočuj si, prijmi a zmeň“


Cieľová skupina:
 všetci zamestnanci na vedúcej pozícii

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania: prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, spätná väzba

Maximálny počet účastníkov: 5 – 12

Kurz prebehne online v trvaní 2 x 3,5 h. Vzdelávanie prebieha prostredníctvom platformy Zoom alebo Teams. Pripojenie zabezpečíme my, Vy sa len prihlásite cez odkaz, ktorý Vám pošleme.

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!