Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Efektívne vedenie porád

Dátum a čas začiatku: 04. 03. 2019 o 9:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)
Kontakt: 0948 499 564; 0918 329 305
E-mail: mega@megaeducation.sk
Hravou a nenútenou formou si toho odnášam oveľa viac ako z predchádzajúcich školení. Nebolo zbytočne veľa teórie, čo sa prebralo sa aj otestovalo a zažilo. Tréning bol premyslený, systematický - zapájanie, pohyb, zábava, info v rovnováhe. Môj dojem je veľmi pozitívny.

Ciel kurzu

Tréning účastníkov pripraví dôsledne a kvalitne viesť každú pracovnú poradu. Zároveň posilní ich schopnosti pri riadení a odovzdávaní informácií, rozhodovaní, príprave podkladov a plánov, tvorbe stratégií a určovaní kompetencií.

Obsahová náplň:

Porady – strata času alebo nástroj na napredovanie?

 • príčiny a dôvody neúspešných porád
 • výhody a prínosy efektívnych porád
 • deštruktívne a konštruktívne prvky porady

Príprava porady

 • typy porád a pracovných stretnutí (operatívne, informatívne, rozhodovacie, úkolovacie,…)
 • cieľ porady
 • príprava agendy, pozvánky
 • prípravy podporných materiálov
 • výber účastníkov
 • technické zabezpečenie
 • osobitosti porád vedených formou Livemeetingu (online, bez osobného kontaktu)
 • osobitosti Scrum meetingov

Zásady efektívneho vedenia porád

 • začiatok porady
 • prijímanie o odovzdávanie informácií
 • pravidlá pre účastníkov a vedúceho
 • úloha vedúceho porady, práva voči účastníkom (osobitne vedúcim)
 • rozhodovanie v rámci porady
 • práca s otázkami a zvládanie iného názoru
 • workshop, diskusia a skupinová kreativita

Ukončenie porady a následné kroky

 • zhrnutie kľúčových rozhodnutí
 • zhodnotenie porady

Zápis z porady

 • úlohy, čo, kto, termín, prílohy
 • rozhodnutia a návrhy

Problémové situácie na porade

 • minimálna/žiadna aktivita účastníkov
 • „mŕtvy bod“ a jeho preklenutie
 • zvládanie problémových účastníkov porady
 • konflikty

Cieľová skupina:

manažéri na všetkých úrovniach

Forma vzdelávania:

tréning tvorí súbor interaktívnych metód, ktoré umožňujú účastníkom naučiť sa nové poznatky, premietnuť ich do svojej praxe, vyskúšať si nové techniky pod vedením lektora a získať spätnú väzbu na svoj výkon

Metódy vzdelávania:

prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, brainstorming, riadená diskusia, spätná väzba

Dĺžka tréningu:

1 deň

Maximálny počet účastníkov:

4 – 10

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov