Efektívna telefonická komunikácia - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Efektívna telefonická komunikácia

Dátum a čas začiatku: 21. 04. 2020 o 9:00
Dátum a čas konca: 21. 04. 2020 o 17:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a materiálov)
Kontakt: 0948 499 564; 0918 329 305
E-mail: mega@megaeducation.sk
Dynamická prednáška, správne načasovanie. Lektorka bola odborne pripravená so zameraním na náš odbor. Empatia voči „tímu“, interakcia na všetky podnety. Veľa užitočných podnetov. Veľmi dobrý dojem a pocit z kurzu.

Ciele kurzu:

 • získajte zručnosti pre efektívne vedenie telefonického rozhovoru
 • osvojte si telefonické proklientské formulácie
 • začnite vytvárať pozitívny dojem a zastávať profesionálny postoj voči klientovi
 • naučte sa telefonický rozhovor riadiť a viesť ho premyslene a strategicky

Využite možnosť absolvovania písomnej a telefonickej  komunikácie v termíne 20. – 21. 4. 2020 iba za 270 € bez DPH.

Obsahová náplň:

 • Prelomenie ľadov: kľúčový začiatok rozhovoru
 • Získanie dôvery: ako klienta zaujať a vtiahnuť do rozhovoru
 • Práca s emóciami
 • Verbálny a neverbálny prejav (hlasitosť, tempo, úsmev a pod.)
 • Aktívne počúvanie
 • Parafrázovanie a sumarizácia
 • Techniky kladenia otázok
 • Telefonické zrkadlenie
 • Vhodné a nežiadúce výrazové prostriedky v telefonickej komunikácii
 • Asertívne techniky – zvládanie náročných situácií počas telefonovania
 • Priebeh a uzavretie rozhovoru


Cieľová skupina: 
kurz je pre všetkých, ktorých práca vyžaduje častý a profesionálny telefonický kontakt

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania: cvičenia, hry, prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, nahrávanie, rozbor nahrávok, spätná väzba

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!