Efektívna spätná väzba - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Efektívna spätná väzba

Dátum a čas začiatku: 03. 09. 2020 o 9:00
Dátum a čas konca: 03. 09. 2020 o 17:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a materiálov)
Kontakt: +421 918 329 305; +421 918 919 336
E-mail: mega@megaeducation.sk
Dynamická prednáška, správne načasovanie. Lektorka bola odborne pripravená so zameraním na náš odbor. Empatia voči „tímu“, interakcia na všetky podnety. Veľa užitočných podnetov. Veľmi dobrý dojem a pocit z kurzu.

Ciele kurzu:

 • naučte sa dávať spätnú väzbu konštruktívne
 • používajte spätnú väzbu ako nástroj engagementubudovania dôvery na pracovisku
 • pochopte pozitívne aspekty získavania spätnej väzby (aj kritickej) pre jednotlivca, aj pre celý tím
 • získajte techniky budovania zdieľnej a otvorenej pracovnej atmosféry

Obsahová náplň:

 • Vytvorenie správnej atmosféry na spätnú väzbu
 • Objektívne vs. subjektívne hodnotenie: ako byť konštruktívny a zachovať si nadhľad
 • Ako oddeliť názor od konkrétnej osoby
 • Formulovanie spätnej väzby: ocenenie vs. kritika
 • Cyklus spätnej väzby (popis problému, pomenovanie emócie a potreby, návrh riešenia, dohoda)
 • Práca s kritickými a pozitívnymi informáciami – ich správne načasovanie
 • Práca s otázkami a tichom
 • Vedenie motivačnej spätnej väzby

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania: prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, spätná väzba, videotréning

Maximálny počet účastníkov: 4 – 10

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!