Efektívna písomná a mailová komunikácia - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Efektívna písomná a mailová komunikácia

Dátum a čas začiatku: 18. 06. 2021 o 09:00
Dátum a čas konca: 18. 06. 2021 o 17:00
Miesto: prezenčne, alebo v online forme - v závislosti od aktuálnej pandemickej situácie
Poplatok: 180,- € bez DPH
Kontakt: +421 918 329 305; +421 918 919 336
E-mail: mega@megaeducation.sk
Veľmi oceňujem odbornú prípravu lektorky, vysokú profesionalitu. Výklad bol popretkávaný cvičeniami, čo len upevnilo vo mne nové poznatky. Poznatky využijem v pracovnom živote, ale aj v súkromnom. Dojem zo školenia mám veľmi pozitívny, príjemná lektorka, ktorá sa snažila vyhovieť všetkým naším požiadavkám.

Ciele kurzu:

 • spoznáte techniky efektívnej a presvedčivej písomnej komunikácie
 • naučíte sa preniesť silu a charizmu aj do písaného prejavu
 • odstránite svoje zlozvyky v písomnej komunikácii
 • znížite počet neproduktívnych písomných výmen

Obsahová náplň:

 • ako vystavať kvalitný, úderný a dynamický text
 • silné slová vs. slovná vata
 • „neverbálna komunikácia“ písaného textu
 • ako textom presvedčiť a motivovať
 • ako zaujať textom na prvýkrát
 • najčastejšie zlozvyky v rámci písania
 • pravidlá chatovej komunikácie (napr. krátke odpovede, otázky)
 • práca s emóciami v chatovej komunikácií – vhodné oslovenie, ukončenie
 • tykanie/vykanie, používanie emotikonov
 • ako sa vyjadrovať stručne, ale výstižne, eliminácia nedorozumení a domýšľania, overenie pochopenia
 • špecifiká chatovej komunikácie – cieľové skupiny

Lektorka tréningu:

Alexandra


Cieľová skupina:
manažéri na všetkých úrovniach, pracovníci marketingu, administratívni pracovníci a všetci, ktorí pravidelne písomne komunikujú

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania: cvičenia, hry, prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, spätná väzba

Poznámka: V prípade pandemických opatrení realizujeme školenia online. Napriek tomu sa môžete spoľahnúť na vysoký stupeň interaktivity a zapojenia do tréningových aktivít.

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!