Biznis protokol a spoločenská etiketa - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Biznis protokol a spoločenská etiketa

Dátum a čas začiatku: 20. 02. 2020 o 9:00
Dátum a čas konca: 20. 02. 2020 o 17:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)
Kontakt: +421 948 499 564, +421 918 329 305
E-mail: mega@megaeducation.sk
Školenie bolo super, najviac sa mi páčili príklady zo života a interaktívna forma tohto školenia.
 • zvládnite komunikáciu s klientmi na profesionálnej úrovni
 • osvojte si princípy spoločenskej etikety a biznis protokolu a začnite ich využívať v praxi
 • zachovajte si duchaprítomnosť a profesionálne vystupovania v každej situácii

Obsahová náplň:

 • úvod do biznis komunikácie: aké signály klientom vysielame našim rutinným správaním?
 • ako vystupovať v súlade s firemnou kultúrou
 • osobný imidž, reprezentácia osoby, firmy (oblečenie, doplnky, pracovné dokumenty, vizitky a pod.)
 • umenie prvého dojmu: zdravenie, oslovovanie, predstavovanie, správne vykanie, podávanie rúk a usádzanie
 • spoločenská nadradenosť a podradenosť
 • kultivovaný prejav a vystupovanie (proklientské frázy na profesionálny úvod, priebeh a ukončenie rozhovoru)
 • miera formálnosti a neformálnosti
 • témy na small talk s klientom
 • ako sa na spoločenských podujatiach nesprávať ako slon v porceláne
 • stolovanie – zásady, princípy
 • tipy, ako sa klientom na spoločenských podujatiach venovať a ako správne prerozdeliť svoju pozornosť
 • profesionálne ukončenie rozhovoru s klientom na spoločenskom podujatí


Cieľová skupina:
 tréning je určený pre zamestnancov, ktorí reprezentujú spoločnosť na pracovných alebo spoločenských stretnutiach

Forma vzdelávania: Interaktívny tréning

Metódy vzdelávania: prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, spätná väzba

Dĺžka tréningu: 1 deň

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!