Biznis protokol a spoločenská etiketa - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Biznis protokol a spoločenská etiketa

Dátum a čas začiatku: 29. 11. 2021 o 9:00
Dátum a čas konca: 29. 11. 2021 o 17:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 190,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)
Kontakt: +421 918 329 305; +421 918 919 336
E-mail: mega@megaeducation.sk
Výborné praktické cvičenia s okamžitým feedbackom, zistil som na čom môžem popracovať. Napriek dvom dňom sa mi zdal kurz krátky.

Ciele kurzu:

 • Zvládnuť komunikáciu s klientmi a kolegami na profesionálnej úrovni.
 • Osvojiť si princípy spoločenskej etikety a biznis protokolu a vedieť ich využiť v praxi.
 • Zachovať si duchaprítomnosť a profesionálne vystupovanie v každej situácii.

Obsahová náplň:

 • Úvod do biznis komunikácie: aké signály vysielame okoliu našim rutinným správaním?
 • Ako vystupovať v súlade s firemnou kultúrou
 • Osobný imidž, reprezentácia osoby, firmy (oblečenie, doplnky, pracovné dokumenty, vizitky a pod.)
 • Umenie prvého dojmu: zdravenie, oslovovanie, predstavovanie, prijímanie návštev, správne vykanie, podávanie rúk a usádzanie
 • Spoločenská nadradenosť a podradenosť
 • Kultivovaný prejav a vystupovanie (proklientské frázy na profesionálny úvod, priebeh a ukončenie rozhovoru)
 • Miera formálnosti a neformálnosti
 • Témy na small talk s klientom
 • Ako sa na spoločenských podujatiach nesprávať ako slon v porceláne (rauty, večierky atď.)
 • Stolovanie – zásady, princípy
 • Tipy, ako sa klientom na spoločenských podujatiach venovať a ako správne prerozdeliť svoju pozornosť
 • Profesionálne ukončenie rozhovoru s klientom na spoločenskom podujatí

Cieľová skupina: všetky úrovne manažmentu, pracovníci prvého kontaktu a všetci tí, ktorí chcú správne a profesionálne komunikovať

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania: praktické ukážky, individuálne a skupinové cvičenia, nácvik techník, riadená diskusia, spätná väzba

Počet účastníkov:  4 – 10

Poznámka: V prípade pandemických opatrení realizujeme školenia online. Napriek tomu sa môžete spoľahnúť na vysoký stupeň interaktivity a zapojenia do tréningových aktivít.

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!