Biznis protokol a etiketa pre obchodníkov - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Biznis protokol a etiketa pre obchodníkov

Dátum a čas začiatku: 16. 10. 2020 o 9:00
Dátum a čas konca: 16. 10. 2020 o 17:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a materiálov)
Kontakt: +421 918 329 305; +421 918 919 336
E-mail: mega@megaeducation.sk
Dynamická prednáška, správne načasovanie. Lektorka bola odborne pripravená so zameraním na náš odbor. Empatia voči „tímu“, interakcia na všetky podnety. Veľa užitočných podnetov. Veľmi dobrý dojem a pocit z kurzu.

Ciele kurzu:

 • osvojte si princípy spoločenskej etikety a biznis protokolu a naučte sa ich využívať v praxi
 • zvládnite komunikáciu s klientmi na profesionálnej úrovni
 • zachovajte si duchaprítomnosť a profesionálne vystupovanie v každej situácii

Obsahová náplň:

 • Úvod do biznis komunikácie: aké signály klientom vysielame našim rutinným správaním?
 • Ako vystupovať v súlade s firemnou kultúrou
 • Osobný imidž, reprezentácia osoby, firmy (oblečenie, doplnky, pracovné dokumenty, vizitky a pod.)
 • Umenie prvého dojmu: zdravenie, oslovovanie, predstavovanie, správne vykanie, podávanie rúk a usádzanie
 • Spoločenská nadradenosť a podradenosť
 • Kultivovaný prejav a vystupovanie (proklientské frázy na profesionálny úvod, priebeh a ukončenie rozhovoru)
 • Miera formálnosti a neformálnosti
 • Témy na small talk s klientom
 • Ako sa na spoločenských podujatiach nesprávať ako slon v porceláne
 • Stolovanie – zásady, princípy (spoločný obed)
 • Tipy, ako sa klientom na spoločenských podujatiach venovať a ako správne prerozdeliť svoju pozornosť

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania: prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, spätná väzba, videotréning

Maximálny počet účastníkov: 4 – 10

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!