Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Umenie argumentácie a vyjednávania

Dátum a čas začiatku: 20. 11. 2019 o 9:00
Dátum a čas konca: 20. 11. 2019 o 17:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)
Kontakt: 0948 499 564; 0918 329 305
E-mail: mega@megaeducation.sk
Paráda. Konečne niečo, čo dáva význam a nie iba motivačné žvásty.

Ciele kurzu:

 • Získať sebadôveru v komunikácii s rôznymi typmi ľudí.
 • Pochopiť optiku toho druhéhovyťažiť z nej pri prekonávaní námietok a vyjednávaní maximum.
 • Získať odolnosť voči emočne vypätým situáciám a manipulácii vďaka správnemu uplatňovaniu asertívnych techník.

Obsahová náplň

 • Efektívna komunikácia ako nástroj pre úspešnú argumentáciu
 • Ako „prečítať“ komunikačného partnera
 • Námietky – z čoho pramenia a ako ich prekonať a využiť vo svoj prospech
 • Druhy argumentácie, tvorba argumentácie a pravidlá úspešnej argumentácie
 • Prečo ľudia vyjednávajú a aké správanie a roly pri vyjednávaní zastávajú
 • Využívanie asertivity pri argumentácii – základné tri S: sebadôvera, sebapoznanie a sebaúcta
 • Kritériá úspechu vyjednávania
 • Vyjednávanie v náročných podmienkach
 • Vytvorenie argumentačnej databanky
 • Manipulácia – ako identifikovať prejavy manipulácie u komunikačného partnera
 • Ako zvládnuť a zastaviť manipuláciu, zavádzanie či verbálne zastrašovanie
 • Od manipulácie ku konštruktívnemu jednaniu – ako zvládnuť seba i druhých


Cieľová skupina:
  predajcovia, obchodní zástupcovia, sales manažéri, key account manažéri, majitelia firiem

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania:  prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, spätná väzba, videotréning

Odporúčaný počet účastníkov: 4– 10

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!