Umenie argumentovať a vyjednávať - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Umenie argumentovať a vyjednávať

Sebavedomá komunikácia

Dátum a čas začiatku: 25. 06. 2021 o 9:00
Dátum a čas konca: 25. 06. 2021 o 17:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 180,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)
Kontakt: +421 918 329 305, +421 918 919 336
E-mail: mega@megaeducation.sk
Paráda. Konečne niečo, čo dáva význam a nie iba motivačné žvásty.

Ciele kurzu:

 • získať sebadôveru v komunikácii s rôznymi typmi ľudí
 • pochopiť optiku toho druhéhovyťažiť z nej pri prekonávaní námietok a vyjednávaní maximum
 • získať odolnosť voči emočne vypätým situáciám a manipulácii vďaka správnemu uplatňovaniu asertívnych techník

Obsahová náplň

 • efektívna komunikácia ako nástroj pre úspešnú argumentáciu
 • ako „prečítať“ komunikačného partnera
 • námietky – z čoho pramenia a ako ich prekonať a využiť vo svoj prospech
 • druhy argumentácie, tvorba argumentácie a pravidlá úspešnej argumentácie
 • prečo ľudia vyjednávajú a aké správanie a roly pri vyjednávaní zastávajú
 • využívanie asertivity pri argumentácii – základné tri S: sebadôvera, sebapoznanie a sebaúcta
 • kritériá úspechu vyjednávania
 • vyjednávanie v náročných podmienkach
 • vytvorenie argumentačnej databanky
 • manipulácia – ako identifikovať prejavy manipulácie u komunikačného partnera
 • ako zvládnuť a zastaviť manipuláciu, zavádzanie či verbálne zastrašovanie
 • od manipulácie ku konštruktívnej komunikácii – ako zvládnuť seba i druhých


Cieľová skupina:
  predajcovia, obchodní zástupcovia, sales manažéri, key account manažéri, majitelia firiem

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania:  prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, spätná väzba, videotréning

Poznámka: V prípade pandemických opatrení realizujeme školenia online. Napriek tomu sa môžete spoľahnúť na vysoký stupeň interaktivity a zapojenia do tréningových aktivít.

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!