Ako viesť pracovné porady a stretnutia online (online tréning) - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Ako viesť pracovné porady a stretnutia online (online tréning)

Dátum a čas začiatku: 28. 10. 2020 o 08:30
Dátum a čas konca: 29. 10. 2020 o 12:00
Miesto: virtuálny priestor
Poplatok: 180 € bez DPH
Kontakt: +421 918 329 305; +421 918 919 336
E-mail: mega@megaeducation.sk

Ciele kurzu:

 • Naučiť sa viesť porady a stretnutia efektívne aj na diaľku.
 • Osvojiť si spôsoby, ako aktívne zapájať účastníkov porady a stretnutia do diskusie.
 • Zistíte, ako si poradiť s náročnými situáciami v priebehu porád a stretnutí na diaľku.

Obsahová náplň:

 • príčiny a dôvody neúspešných porád
 • deštruktívne a konštruktívne prvky porady
 • rozhodovanie v rámci porady
 • práca s otázkami a zvládanie iného názoru
 • zhrnutie kľúčových rozhodnutí
 • problémové situácie počas porady na diaľku
 • minimálna/žiadna aktivita účastníkov
 • „mŕtvy bod“ a jeho preklenutie
 • zvládanie problémových účastníkov porady
 • osobitosti porád vedených formou Livemeetingu (online, bez osobného kontaktu)

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania: prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, spätná väzba

Maximálny počet účastníkov: 5 – 12

Kurz prebehne online v trvaní 2 x 3,5 h. Vzdelávanie prebieha prostredníctvom platformy Zoom alebo Teams. Pripojenie zabezpečíme my, Vy sa len prihlásite cez odkaz, ktorý Vám pošleme.

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!