Ako udržať motiváciu zamestnancov počas homeofficu (online tréning) - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Ako udržať motiváciu zamestnancov počas homeofficu (online tréning)

Dátum a čas začiatku: 11. 11. 2020 o 08:30
Dátum a čas konca: 12. 11. 2020 o 12:00
Miesto: virtuálny priestor
Poplatok: 180 € bez DPH
Kontakt: +421 918 329 305; +421 918 919 336
E-mail: mega@megaeducation.sk
Veľmi zaujímavý workshop. Príjemný prístup lektorky mi veľmi vyhovoval, tak ako aj jej zrozumiteľný spôsob prejavu.

Ciele kurzu:

 • Získať poznatky o vnútornej motivácii, ktoré možno aplikovať pri riadení zamestnancov
 • Naučiť sa rozpoznať varovné signály zníženej motivácie u zamestnancov pri práci na diaľku
 • Robiť preventívne opatrenia pred vyhorením počas práce z domu

Obsahová náplň

 • vonkajšia vs. vnútorná motivácia
 • prekážky osobnej motivácie a spôsoby ich eliminácie
 • vytvorenie sebamotivujúceho prostredia pre prácu z domu
 • systém sebakontroly a plánovanie: ako oddeliť čas na prácu od času na oddych
 • online hovory/porady: ako ich nastaviť tak, aby nás neoberali o energiu a motiváciu
 • pasce sebamotivácie (prokrastinácia, nereálne ciele, nesprávne zvolené priority…)
 • energetický manažment a krivka výkonnosti v rámci sebamotivácie
 • pozitívne myslenie a sebaodmeňovanie

Cieľová skupina: riadiaci pracovníci a pracovníci oddelenia ľudských zdrojov, ktorí pracujú s ľuďmi

Forma vzdelávania: workshop/interaktívny tréning

Metódy vzdelávania: prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, spätná väzba

Maximálny počet účastníkov: 5 – 12

Kurz prebehne online v trvaní 2 x 3,5 h. Vzdelávanie prebieha prostredníctvom platformy Zoom alebo Teams. Pripojenie zabezpečíme my, Vy sa len prihlásite cez odkaz, ktorý Vám pošleme.

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!