Ako povedať NIE - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Ako povedať NIE

Asertivita a zvládanie emócií

Dátum a čas začiatku: 20. 03. 2020 o 9:00
Dátum a čas konca: 20. 03. 2020 o 17:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)
Kontakt: 0948 499 564; 0918 329 305
E-mail: mega@megaeducation.sk
Celé školenie sa mi veľmi páčilo, zaujímavé, pútavé, bez nudných momentov! Až sa mi nechce späť do práce! Z lektorky mám vynikajúci dojem, bola chápavá, priateľská a otvorená.

Ciele kurzu:

 • zlepšíte svoju schopnosť komunikovať s ľuďmi a vzájomné si porozumieť
 • naučíte sa prijímať a vyjadrovať kritiku bez urážky
 • získate schopnosť vedieť sa presadiť bez rizika narušenia medziľudských vzťahov

Počas tréningu budeme hovoriť o tom, ako

 • fungujú jednotlivé štýly komunikácie a in­terakcie
 • sebavedomo a korektne presadiť svoje oprávnené potreby a uplatniť nárok
 • rozpoznať i použiť asertívne správanie namiesto pasívneho a agresívneho
 • ako sa zbaviť pocitu zodpovednosti za nálady a citové rozpoloženie iných
 • prijímať kritiku a komplimenty
 • hovoriť „nie“ vždy, keď je to na mieste (spoznať svoje limity)
 • si poradiť s ľuďmi, ktorí vás ignorujú, prerušujú, spochybňujú, odmietajú a kritizujú
 • vyjadriť svoje emócie korektným spôsobom
 • zvládať vlastný hnev a hnev tých druhých
 • funguje emocionálna inteligencia


Cieľová skupina:
 kurz je pre všetkých, ktorí chcú efektívne zvládať svoje emócie pri náročných situáciách v práci aj mimo nej 

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania: prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, spätná väzba

 

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!