Ako koučovať a viesť ľudí (online tréning) - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Ako koučovať a viesť ľudí (online tréning)

Dátum a čas začiatku: 09. 11. 2020 o 08:30
Dátum a čas konca: 11. 11. 2020 o 12:00
Miesto: virtuálny priestor
Poplatok: 270 € bez DPH
Kontakt: +421 918 329 305; +421 918 919 336
E-mail: mega@megaeducation.sk
Hravou a nenútenou formou si toho odnášam oveľa viac ako z predchádzajúcich školení. Nebolo zbytočne veľa teórie, čo sa prebralo sa aj otestovalo a zažilo. Tréning bol premyslený, systematický - zapájanie, pohyb, zábava, info v rovnováhe. Môj dojem je veľmi pozitívny.

Ciele kurzu:

 • Pochopiť princípy koučovania pre zefektívňovanie práce svojho tímu
 • Získať pochopenie pre špecifické potreby koučovaného
 • Naučiť sa využívať koučing pri riadení, ako aj pri každodennom riešení problémov

Obsahová náplň:

 • koučovanie ako efektívna metóda vedenia ľudí
 • techniky koučovania napr. Grow, SMART, Disney stratégia, Pyramída hodnôt, 3 stoličky
 • ako stanoviť ciele koučingu, aké otázky klásť, aby proces viedol k žiaducemu cieľu
 • fázy koučovania
 • direktívny a participatívny koučovací štýl
 • výhody a nevýhody rôznych koučovacích štýlov a ako sa rozhodnúť pre ten správny
 • ako previesť teóriu koučingu do praxe
 • tvorba akčného plánu s využitím metódy SMART
 • sebareflexia ako jeden z hlavných nástrojov koučingu
 • vlastnosti dobrého kouča
 • osobnostný rozvoj kouča

Cieľová skupina:

všetci pokročilejší riadiaci pracovníci, ktorí majú skúsenosť s riadením a vedením tímu

Forma vzdelávania:

interaktívny tréning

Metódy vzdelávania:

prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, brainstorming, riadená diskusia, spätná väzba

Maximálny počet účastníkov:

5 – 12

Kurz prebehne online v trvaní 3 x 3,5 h. Vzdelávanie prebieha prostredníctvom platformy Zoom alebo Teams. Pripojenie zabezpečíme my, Vy sa len prihlásite cez odkaz, ktorý Vám pošleme.

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!