Akčná komunikácia - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Akčná komunikácia

Ako vyvolať akciu Vašou komunikáciou

Dátum a čas začiatku: 01. 10. 2020 o 9:00
Dátum a čas konca: 02. 10. 2020 o 17:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 285,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)
Kontakt: +421 918 329 305; +421 918 919 336
E-mail: mega@megaeducation.sk
Som veľmi spokojná. Lektor bol perfektný, zvolil dobré hry aj prípady zo života. Tempo bolo prispôsobené skupine. Oceňujem rôzne formy – výklad a hry.

Už ste sa ocitli v situácii, že ste strávili hodiny času nad prípravou prezentácie s cieľom presvedčiť manažment aby prijal isté rozhodnutie, no hneď po jej úvode Vás zastavili a poslali prezentáciu prepracovať ? Alebo ste členovi Vášho tímu dali vypracovať súhrnný dokument, ktorý Vám mal pomôcť k rozhodnutiu, no zamestnanec Vám poslal detailnú 35 stránkovú prezentáciu, ktorú ste museli celú prelúskať a aj tak ste boli tam, kde na začiatku? Strácali ste sa pri čítaní mailov tak ako pri čítaní týchto riadkov J ?

Ak potrebujete zefektívniť písanie emailov, prezentácií, obchodných ponúk, reportingu či finančných alebo iných dokumentov, ste na správnom školení!

Okrem otvoreného kurzu ponúkame aj možnosť vytvoriť homogénnu skupinu účastníkov a zamerať sa na aplikáciu poznatkov na jeden konkrétny typ komunikácie, ako napríklad obchodné ponuky pre predajcov, reporting pre finančníkov, prezentácie pre marketérov, apod.

Ciele kurzu

 • Rozlišovať medzi informatívnou a akčnou komunikáciou
 • Naučiť sa ovládať a používať jednotlivé etapy tvorenia akčnej komunikácie na dosiahnutie cieľa – vyvolania akcie: uviesť do činnosti, dostať odpoveď alebo feedback, obdržať rozhodnutie, mobilizovať tímy, angažovať stakeholderov, apod.)
 • Aplikovať akčnú komunikáciu na konkrétne príklady účastníkov školenia

Obsahová náplň

 • Spoznať a uvedomiť si, aké sú rozdiely v jednotlivých typoch komunikácie
 • Písomne komunikovať tak, aby ste presvedčili svojich stakeholderov a zapojili ich do akcie
 • Zmeniť logiku myslenia a štruktúru pri koncepcii akčných komunikácií
 • Používať nové metódy a nástroje na koncepciu akčných komunikácií
 • Homogénne organizovať dokumenty a vytvoriť spoločný spôsob komunikácie (napr. v rámci jedného tímu, oddelenia, firmy…)
 • Získať čas a zefektívniť prípravu dokumentov, urýchliť ich chápanie a následné využitie informácií pre napr. prijatie rozhodnutia
 • Priebežne testovať nové poznatky na konkrétnych príkladoch
 • Aplikovať nové vedomosti na vlastné príklady komunikácie: maily, prezentácie, obchodné ponuky, reporting a iné finančné dokumenty, apod.
 • Základy úspešnej prezentácie svojho dokumentu pred publikom (na porade, seminári, apod.)

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania: prípadové štúdie, praktický nácvik situácií na pripravených príkladoch ako aj na dokumentoch účastníkov, riadená diskusia, spätná väzba

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!