Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Naši lektori

Sylvia

konzultantka, lektorka a koučka s psychoterapeutickou praxou

Hlavné zameranie: asertivita, riešenie konfliktov, kariérne kotvy a rozvíjanie vnútorných zdrojov, time a stres manažment, motivácia, emocionálna inteligencia, tímová spolupráca, rozvoj líderských zručností, outdoor/teambuilding

Juraj

lektor, facilitátor a konzultant

Hlavné zameranie: rozvoj komunikačných a prezentačných zručností, rozvoj emočnej inteligencie, rozvoj líderských zručností, riešenie konfliktov, obchodné rokovanie a vyjednávanie, zvládanie stresu, work-life balance, hodnotenie individuálneho nadodborného potenciálu (assessment/development centre)

Lenka

lektorka a facilitátorka s psychoterapeutickou praxou

Hlavné zameranie: vedenie ľudí a tímov, rozhodovanie a riešenie problémov, tímová spolupráca, riešenie konfliktov, prezentačné zručnosti, vyjednávanie, zvládanie stresu, emocionálna inteligencia, komunikačné zručnosti, asertivita, rozvoj tvorivosti, tréningy pre trénerov, outdoor/teambuilding

Marek

mentor, lektor a konzultant

Hlavné zameranie: leadership, manažérske vzdelávanie, vedenie a rozvoj ľudí, strategické plánovanie, prezentácia a komunikácia, stres a konflikt manažment, budovanie a rozvoj tímov

Veronika

lektorka a rečníčka

Hlavné zameranie: komunikačné a prezentačné zručnosti, kreatívne techniky v práci a zlepšovanie tímovej spolupráce, outdoor/teambuilding

Karol

lektor, konzultant a kouč

Hlavné zameranie: rozvoj manažérskych kompetencií, sociálnych a komunikačných zručností, motivácia, konflikty, stres, time manažment, spolupráca, koučing jednotlivcov a tímov, tréning trénerov, outdoor/teambuilding

Petra

lektorka a konzultantka

Hlavné zameranie: výber zamestnancov, interná komunikácia, riadenie ľudí, telefonická komunikácia a prezentačné zručnosti

Petra

lektorka a koučka

Hlavné zameranie: komunikačné zručnosti, rozvoj predajných a vyjednávacích zručností, motivácia, koučing jednotlivcov a tímov, psychológia predaja, tímová spolupráca

Silvia

lektorka, konzultantka a koučka

Hlavné zameranie: rozvoj manažérskych kompetencií, komunikačné a prezentačné zručnosti, tímová spolupráca, motivácia, business etiketa a psychológia predaja v obchodnej praxi, outdoor/teambuilding

Roman

lektor a facilitátor

Hlavné zameranie: rozvoj komunikačných zručností, asertivita, riešenie konfliktov, vyjednávanie, time management, zvládanie stresu, tímová práca, motivácia, outdoor/teambuilding

Lucia

lektorka a koučka

Hlavné zameranie: prezentačné zručnosti, adaptívne a inovatívne techniky riešenia problémov, riešenie problémov a rozhodovanie, komunikácia orientovaná na zákazníka, psychológia predaja – typológia zákazníka, tímová spolupráca, outdoor/teambuilding

Jana

lektorka a konzultantka

Hlavné zameranie: rozvoj komunikačných a prezentačných zručností, rozvoj emočnej inteligencie, asertivita, riešenie konfliktov, zvládanie stresu, work-life balance

Saša

lektorka, koučka, konzultantka, projektová manžérka

Hlavné zameranie: vedenie ľudí a tímov, tímová spolupráca, leadership, riešenie konfliktov, komunikačné zručnosti, prezentačné zručnosti, vyjednávanie, zvládanie stresu, emocionálna inteligencia, projektové riadenie, outdoor/teambuilding

Aktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov